lunes, 3 de mayo de 2010

Moviment Rectilini Uniformement Accelerat - MRUA

Moviment Rectilini Uniformement Accelerat - MRUA

TEORIA

- Kalipedia
- Edu365.cat
- GeorkPRÀCTICA

- Applet de Walter Fendt
- Applet de Tavi Casellas
- Exercicis MRU/MRUA amb respostes
- Exercicis de O. Casella
- IbercajaLav, ejercicios de MRU y MRUA

Moviment Rectili Uniforme - MRU

Ací teniu un fum de recursos per a treballar el Moviment Rectili Uniforme:

TEORIA

- Wikipedia.org
- Ángel Franco - Física amb ordinador
- Edu365.cat

PRÀCTICA - PROBLEMES

- Ángel Franco - Física amb ordinador
- Exercicis de I. LlopartI aquest interessant video d'una pràctica on la tercera experiència, la de deixar caure una bola en una probeta plena de glicerina, es produeix amb un MRU