miércoles, 11 de noviembre de 2009

Enllaç metàl·lic

L'enllaç metàl·lic es produeix entre els àtoms metàl·lics.

Els àtoms metàl·lics perden els electrons de valència i els cations formen una estructura ordenada en la qual els electrons es mouen amb llibertat, formant un núvol electrònic.
Les forces d'atracció entre els ions positius i els electrons són molt fortes.
  • Les forces d'atracció entre els cations i els electrons són fortes, i això determina que els punts de fusió i ebullició dels metalls siguen alts.
  • La mobilitat dels electrons permet justificar la conductivitat elèctrica dels metalls.
  • Les propietats de deformació sense trencament del cristall (ductilitat i mal·leabilitat), s'expliquen per la possibilitat de lliscament de les capes de cations sense canviar l'entorn dels ions, com es pot vorer en aquesta altra imatge:
Propietats:

  • Els punts de fusió i ebullició dels metalls són alts.
  • Són conductors del corrent elèctric.
  • Són deformables, és a dir dúctils i mal·leables.
  • Tenen una brillantor característica, anomenada metàl·lica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario